Badges de competències TIC de Toni Domènech

Professor al Moodle de Punt TIC

Oficina tècnica de Punt Tic
Toggle more information
 • Badge Details
 • Professor al Moodle de Punt TIC
 • L'usuari a estat professor de la plataforma de formació Moodle a Punt TIC.
 • toni@ravalnet.org
 • View
 • View
 • View

Seguretat en ús de les tecnologies.Nivell avançat

Oficina tècnica de Punt TIC
Toggle more information
 • Badge Details
 • Seguretat en ús de les tecnologies.Nivell avançat
 • A realitzat el curs de seguretat en l'ús de les tecnologies, treballant la legislació aplicable. Institucions de referència.
 • toni@ravalnet.org
 • View
 • View
 • View

Seguretat en lús de les tecnologies.Nivell inicial.

Oficina tècnica de Punt TIC
Toggle more information
 • Badge Details
 • Seguretat en lús de les tecnologies.Nivell inicial.
 • A realitzat el curs de seguretat en ús de les tecnologies.
 • toni@ravalnet.org
 • View
 • View
 • View

Perfil dusuari

Oficina tècnica de Punt TIC
Toggle more information
 • Badge Details
 • Perfil dusuari
 • L'usuari a completat el seu perfil a la plataforma Moodle de Punttic
 • toni@ravalnet.org
 • View
 • View
 • View

Lectura de codi QR

Oficina tècnica de Punt TIC
Toggle more information
 • Badge Details
 • Lectura de codi QR
 • L'estudiant ha utilitzat un lector de codis QR
 • toni@ravalnet.org
 • View
 • View
 • View

Iniciació als tràmits en línia

Oficina Tècnica de Punt TIC
Toggle more information
 • Badge Details
 • Iniciació als tràmits en línia
 • Nivell bàsic de coneixement sobre tràmits en línia: avantatges, exemples i graus de seguretat.
 • toni@ravalnet.org
 • View
 • View
 • View

Creació de codi QR

Oficina tècnica de Punt TIC
Toggle more information
 • Badge Details
 • Creació de codi QR
 • L'estudiant ha creat un codi QR
 • toni@ravalnet.org
 • View
 • View
 • View